Ondernemen

Hoe werkt verandermanagement in de praktijk?

Wanneer je een beetje bezig bent met de manier waarop het managen van een onderneming kan gebeuren is de kans vrij groot dat je al eens hebt gehoord over zogenaamd verandermanagement. Zoals de naam reeds een beetje aangeeft is er hierbij sprake van het veranderen van de werkwijze van een onderneming of een organisatie. Hierbij is het zo dat de focus kan worden gelegd op tal van verschillende aspecten zoals met name: 

  • Innovatie;
  • Digitalisering; 
  • De manieren van samenwerken; 
  • De klantgerichtheid; 

Het spreekt voor zich dat de wereld om ons heen in een razendsnel tempo verandert. Het is voor bedrijven dan ook van essentieel belang om ervoor te zorgen dat ze altijd zo efficiënt mogelijk kunnen anticiperen op deze veranderingen. Door je even te gaan verdiepen in de mogelijkheden en voordelen die verandermanagement met zich meebrengt kan dit perfect gerealiseerd worden. 

Hoe ziet verandermanagement eruit in de praktijk?

In de breedste zin van het woord geldt voor verandermanagement dat ze zich specifiek richt op het veranderen van de structuur evenals de cultuur en de werkwijze van een organisatie. Voor dit type managementvorm geldt dan ook dat ze zich in het bijzonder richt op het doorvoeren van wijzigingen op praktisch gebied. Dit betekent dat ze in de praktijk concreet te maken heeft met de manier waarop individuen over de mogelijkheid beschikken om zich voor te bereiden. Daarnaast gaat er uiteraard ook bijzondere aandacht uit naar hoe ze begeleid evenals ondersteund kunnen worden om veranderingen door te voeren binnen de organisatie waarbinnen ze actief zijn. 

Het inslaan van een compleet nieuwe koers 

Bij verandermanagement is het zo dat er in het geheel niet alleen maar sprake is van een simpele aanpassing binnen de bedrijfsstructuur van de onderneming, integendeel. In plaats daarvan is het zo dat er een volledig nieuwe koers wordt uitgestippeld. Veel zaken spelen dan ook een zeer belangrijke rol bij het doorvoeren van een dergelijke nieuwe managementvorm. Dit overigens niet alleen maar op individueel-, maar zeker ook op team- en natuurlijk ook op organisatieniveau. 

Welke voordelen zijn er concreet aan verbonden?

We kunnen vaststellen dat er bij heel wat grote en middelgrote, maar ook bij kleine(re) bedrijven vaak voor wordt gekozen om gebruik te gaan maken van verandermanagement. Dat is het gevolg van het feit dat steeds meer bedrijven hier de absolute noodzaak van inzien. De wereld verandert in een bijzonder snel tempo en dat geldt zeker niet in het minst voor de zakelijke markt. Het is dan ook vaak van cruciaal belang om hier zo snel mogelijk op te anticiperen. Doe je dat niet? Dan zal je tot de conclusie komen dat je het risico loopt om als gevolg daarvan geconfronteerd te worden met vervelende problemen. Niet in het minst gun je, je concurrenten zo vaak een belangrijk voordeel.

Ondanks het feit dat heel wat bedrijven graag verandermanagement willen gaan toepassen binnen hun organisatie kan er niet zelden worden vastgesteld dat deze verandering (veel) te laat komt. Daardoor wordt er bijvoorbeeld niet tijdig voldaan aan een nieuwe wetgeving of kan de concurrentie rekenen op een zeer belangrijk voordeel. Het zo snel mogelijk optimaliseren van het management van je onderneming is dan ook in de praktijk altijd van cruciaal belang.